Ålander, Frans Oskar Vilhelm
1850-1920

Komminister, kontraktsprost..
Född 1850-01-02 i Levene (R).
Död 1920-07-31.

Frans Oskar Vilhelm Ålander. Född 1850-01-02 i Levene (R). Död 1920-07-31. Komminister, kontraktsprost..

f Johan Ålander. Klockare.

   
 
   
 

m Maria Charlotta Sporrnald.

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Frans Oskar Vilhelm Ålander, född i Levene 2/1 1850, son av klockare Johan Ålander och Maria Charlotta Sporrnald.

Efter studier i Lidköping och Göteborg student i Uppsala 1872, teor.teol.ex och prakt. 76, prv. 1876, komminister i Blidsberg 1882, tillträdde 1883, komminister i Lidköping 1894, tillträdde 1896, kyrkoherde i MAriestad 1898, tillträdde 1901, L.V.O. 1905, L.N.O. 1913, kontraktsprost 1918, död 31/7 1920.

Gift 1883 med Anna Sofia Wilhelmnina Littorin, född 1859, dotter till godsägare Sven Henrik Littorin och Bernhardina Elisabeth Kiökemeister.

Ålander hade en ganska lång och fyllig gestalt, dock ej korpulent, livliga, vackra ögon, vackert, rödlätt ansikte, ett behagligt leende; över det hela någonting friskt och sunt, raskt och kraftigt; begåvad med ett klart tänkande och även praktiskt förstånd.
Detta i förening med utpräglad arbetshåg gjorde honom lämplig att styra och ordna med praktiskt församlingsarbete och filantropiska företag. Han uppsöktes därför även och fick sig ombetrodd en ledande ställning i styrelser och kommittéer.
Han blev orförande i skolstyrelsen, var ledamot av stadsfullmäktige, verkställande direktör för Johannesbergs anstalt för sinnesslöa, v.ordförande i Lövenskiöldska hushållsskolan, orförande i styrelsen för Bjertorpska hushållsskolan mm.Men härunder försummades dock inte den egna församlingens angelägenheter.

Mariestads kyrka skulle genomgå en omfattande restaurering och Ålander insates i styrelsen för arbetets utförande, där han ock blev den ledande kraften. Härtill kom skolväsendets omorganisation, skolbyggnader,undervisningens tillsyn, en omfattande pastorsexpedition mm.
Till allt detta krävdes våda fysik och psykisk kraft, och Ålander ägde båda.

Hans raskhet och precision vid expedierandet av ärendena lämnade honom även tid övrig för den egentliga församlingsvården. För egen del var han förvissad om bibelordets sanning och uttalade detta i sina predikningar på ett okonstlat sätt utan allt effektsökeri.
Om hans predikningar yttrade en sakkunnig följande.: "Till formen var predikan redig, klar enkel och vårdad, till innehållet god och bibelenlig. Alltså var den fullt utarbetad och hölls efter koncept. Någon hafs förekom varken vid skrivbordet eller på predikstolen. Hans förkunnelse var icke torr moral, aldrig yltig utan andligt djup. Även i det inre livets frågor, dess nöd och strider och mångfaldiga behov lämnade den god vägledning och uppbyggelse."

Ålander hade en vacker talstämma och en ännu skönare sångröst. Det sätt varpå han utförde altartjänsten, bidrog i hög grad till att höja andakten vid gudstjänsten. Musikalisk sommhan var, ivrade han för den kyrkliga församlingssångens höjande och var en av deäldste medlemmarna av"Kyrkosångens vänner" i Skara stift.

Ålander var en klok, öppen och frimodig man, självmedveten, vartill han ock hade grundade skäl, sade ut sin mening, dock ej på något för andra sårande sätt, var en god kamrat, glad och vänlig mot alla, icke minst de ringa i samhället.Också yttrade en man ur deras krets de för Ålander hedrande orden vid griften :"Här vilar en god och snäll man, som var lika mot alla".

(C.O.F. i Skara stifts herdaminne II:218)

Ålander var mycket musikalisk och även poetiskt begåvad och vid familjefesterna på Bjertorpsamt i sitt hem lät han ofta sin poetiska ådra flöda i en för tillfället lämpad dikt.

Fru Anna Ålander flyttade någon tid efter sin mans död till ??

Gifte och barn

Gift 1883-05-26 i Bjertorp

Anna Sophia Vilhelmina Littorin.

Född 1859-05-26 i Bjertorp. [1]
Död i Bollstanäs / Rotebro.

Sven Johan Vilhelm Ålander.

Sjökapten.
Född 1884.


Anders Berhard Henrik Ålander.

Banktjänsteman.
Född 1888.


Anton Knut Gotthard Ålander.

Arkitekt.
Född 1892.
Död 1958.


Sten Emil Teodor Ålander.

Kontorist.
Född 1895.


Axel Georg Ålander.

Fabrikör.
Född 1898.
Källor

  1. Pappas efterforskningar

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

HTMLmall 1b 150602/Fadren Framställd 2015-06-02 med hjälp av Disgen version 8.2d.

PUL och Sekretess

Då denna hemsida innehåller information om personer som omfattas av PUL och Lagen om Sekretessuppgifter så gäller nedanstående.

Sekretessuppgifter gäller avlidna och levande personer. För sekretessuppgifter, gäller att känsligt och stötande material inte skall visas för personer.

PUL gäller endast levande personer. Godkännande från levande personer skall sökas för publicering av personuppgifter. Enligt paragraf 13 i PUL så är det känsligt eller stötande material i personuppgifter som inte skall visas.

Vi hanterar sekretessuppgifter och PUL på dessa sidor enligt följande

Vi har inte med uppgifter som kan räknas som stötande eller känsligt.

I möjligaste mån så har vi kontaktat levande personer för godkännande av information i släktträdet enligt PUL.

Skulle det finnas någon information som kan uppfattas stötande eller känsligt enligt nedan eller att Ni inte kontaktats om PUL och uppgifter i släktträdet, kontakta oss för att få informationen redigerad.

×

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies (kakor). Enligt lagen elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Den här webbplatsen använder Google Analytics för att få en inblick i hur våra besökare använder vår site och för att i förlängningen kunna förbättra den. Detta ger upphov till en cookie.

Den här webbplatsen använder även cookies för att hålla reda på inloggning och sessionsinformation.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Notera dock att det kan innebära att funktioner på denna webbplats inte fungerar.

Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger.

×