Wiesel, Margaretha
1727-1805

Född 1727-08-20 i Agunnaryd (G).
Död 1805-05-20 i Agunnaryd (G).
Begravd 1805-05-20 i Agunnaryd (G).

Margaretha Wiesel. Född 1727-08-20 i Agunnaryd (G). Död 1805-05-20 i Agunnaryd (G).

f Samuel Eliason den yngre Wiesel. Född 1699-06-27 i Vislanda (G). Död 1773-03-26 i Vislanda (G). Kyrkoherde i Vislanda i Växjö stift.

ff Elias Wiesel. Död 1731. [1] Kyrkoherde i Vislanda.

fff Samuel Almosius. Kyrkoherde.

 
   
 

m Maria Margareta Bengtsdotter Littorin. Född 1697-03-09 i Södra Ljunga (G). [2] Död 1774-04-27 i Vislanda (G).

mf Bengt Toresson Littorin. Född 1657 i Visingsö (F). [2] Död 1721-04-02 i Södra Ljunga (G). Kyrkoherde.

mff Thore Bengtsson. Nämndeman.

mfm Kerstin Andersdotter.

mm Annika (Anna) Andersdotter Dryander. Död 1706-05-22 i Södra Ljunga (G).

mmf Andreas Andersson Dryander. Född 1632-10-14 i Göteryd (G). Död 1679-10-04 i Göteryd (G). Kyrkoherde.

mmm Maria Unera. Född 1646-05-16. Död 1711 i Göteryd (G).

Levnadsbeskrivning

Död i Vedåsa i Agunnaryds s:n och begravd på Agunnaryds kyrkogård vid gamla kyrkan.

Gift 1747 05/27 i Vislanda prästgård med sin svåger Heurlins syssling, slutl. kh i Lenhovda o. Ekeberga, Isak Widebeck, född vid år 1712, död 1778 19/5 i Lenhovda prästgård och begravd på Lenhovda kyrkogård.

Wieslanda - döttrarna och deras avkomlingar
En släktkrönika av prosten Lamech Rydeman i ett utdrag ur Smålandsposten den 4/2 1939.

..... Då vår far var född på 1700 - talet, vill detta säga, att far, son och sonson var födda på vars sitt århundrade. Här ligger en idéassociation nära till hands: frågan om släktregister. Med sådant har jag då och då sysslat, och tillåter jag mig här med tanke på de s.k. "Wieslandadöttrarna", av vilka jag räknar mina anor från Margareta Wiesel och av vilkas avkomlingar säkerligen ett mycket stort antal varit lärjungar vid Växjö läroverk, anför några släkttraditioner ... Församlingsböckerna lämnar emellertid sällan ledning längre bort i tiden än till slutet nav 1600 - talet. Med tillhjälp av andra källor påvisas här ett register, som -- såvida sagan tillika blir sanning -- omfattar 44 led, sträcker sig från Biartmar Jarl till de i vår ort bekanta Wieslandadöttrarna,
Dessa sju systrar voro:
1) Anna Dorothea, f. 1722, död 1791, g.m. prosten Isak Heurlin i Vislanda.
2) Kristina ...

Deras fader var prosten Samuel Wiesel d.y. i Wieslanda, f. 1699, död 1773 och genom Margareta Littorin, f. 1697, död 1774, vilket sistnämde härstammad i rätt nedstigande led från Biartmar Jarl.
Det kan historiskt uppvisas, att Wieslanda - döttrarna på mödernet härstamma från den äldsta danska konungaätten (Se "Om Elias Fries släkttraditioner och personliga minnen" - av L.Rydeman. Lund 1915. Glerups förlag.) och att de genom denna stå i släktrelationer till de äldsta svenska och norska överkonungarna. Så t.ex. giva släktförbindelserna ifråga vid handen, att ättartalen gå till "Ynglingar och Sköldungar", Ruriska ätten i Ryssland, Makedonska kejsarätten i Konstantinopel, Piasterna i Polen, Östgoternas konungasläkter, Witteking den store, kejsare av Sachiska ätten -- även som till Svenska Sverkerska ätten och de danska Waldemarerna (se "Gamla Wieslandasläktens historiska anor", Göteborg 1873).
Vidare må omnämnas, att de namnkunniga döttrarna härstammade i 36 led frånIvar Vidfamne, i 33 led från Sigurd Ring, i 32 led från Ragnar Lodbrok, i 27 led från Erik Väderhatt, i 24 led från Olof Skötkonung, i 19 led från Valdemar I den store, om vilken historien berättar att han hade en god medhjälpare i biskop Absalon".
Som jag råkar vara ägare av två stycken exenplar av riksantikvarien Wenlii "Hervarar Saga. Uppsala anno 1672", ber jag -- till äventyrs i fåvitsko -- få draga den benägna läsaren med långt bort i sagans förlovade land. Där får vi göra en förnämlig bekantskap, nämligen, nämligen med Wieslandadöttrarnas sagokrönte stamfader, jarlen Biartmar.
Å pag.66 säges om honom, att han "rådde öfver Aldeyoborg" (i Gardarike, Ryssland) "och, oansedt han bar icke högre stånds nampn, war han dock wel så rijk och mechti som någon konung.
Han ätte en dotter som het Swafa; hon var en artig pijga och nu fullvuxen. Thär skulle Andgrims söner resa förbij, och drogo de thär inn. JAtrlen fägnade them med gästabod: och när the thär något dwalst, begärde Angantyr (en av Andgrims mest framstående 12 söner) att jarlen, wille gifwa honom sin Dotter till hustru. Riartmar jakar thärtill, så wej som dottern, och lagades nu till en stor gästabods högthijd; och i thenne bröllops Högthijd blev Angantyr och Swafa, Biartmars dotter, sänglledde".

"Riartmars Jarls dotter Swafa födde barn; och thet war ett pigebarn. Och war det mongas wilie att hon ey skulle föda thet, sörjandes thära ej wara att förmoda någon god Quinnoart, om thet släktades på sin Faders fränder. Men Swafa sade att thet skulle födas upp; 1)

Gifte och barn

Gift 1747-05-27 i Vislanda (G) Svåger Heurlins syssling, Isak Widebeck

Isak Widebeck.

Kyrkoherde.
Född 1712.
Död 1778-05-19 i Lenhovda (G).Källor

  1. Samuel Ödman, Hågkomster, Prisma
  2. Småländska herdaminnen

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

HTMLmall 1b 150602/Fadren Framställd 2015-06-02 med hjälp av Disgen version 8.2d.

PUL och Sekretess

Då denna hemsida innehåller information om personer som omfattas av PUL och Lagen om Sekretessuppgifter så gäller nedanstående.

Sekretessuppgifter gäller avlidna och levande personer. För sekretessuppgifter, gäller att känsligt och stötande material inte skall visas för personer.

PUL gäller endast levande personer. Godkännande från levande personer skall sökas för publicering av personuppgifter. Enligt paragraf 13 i PUL så är det känsligt eller stötande material i personuppgifter som inte skall visas.

Vi hanterar sekretessuppgifter och PUL på dessa sidor enligt följande

Vi har inte med uppgifter som kan räknas som stötande eller känsligt.

I möjligaste mån så har vi kontaktat levande personer för godkännande av information i släktträdet enligt PUL.

Skulle det finnas någon information som kan uppfattas stötande eller känsligt enligt nedan eller att Ni inte kontaktats om PUL och uppgifter i släktträdet, kontakta oss för att få informationen redigerad.

×

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies (kakor). Enligt lagen elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Den här webbplatsen använder Google Analytics för att få en inblick i hur våra besökare använder vår site och för att i förlängningen kunna förbättra den. Detta ger upphov till en cookie.

Den här webbplatsen använder även cookies för att hålla reda på inloggning och sessionsinformation.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Notera dock att det kan innebära att funktioner på denna webbplats inte fungerar.

Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger.

×