Wiesel, Samuel Eliason den yngre
1699-1773

Kyrkoherde i Vislanda i Växjö stift.
Född 1699-06-27 i Vislanda (G).
Död 1773-03-26 i Vislanda (G).

Samuel Eliason den yngre Wiesel. Född 1699-06-27 i Vislanda (G). Död 1773-03-26 i Vislanda (G). Kyrkoherde i Vislanda i Växjö stift.

f Elias Wiesel. Död 1731. [1] Kyrkoherde i Vislanda.

ff Samuel Almosius. Kyrkoherde.

fff Harald Almosius. Kyrkoherde i Vislanda.

 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Wiesel.

Gammal, småländsk släkt, känd sedan medlet av 1500-talet och ursprungligen härstammande från Almås gård i Wirestads s:n, i anledning varav den i början kallades "Almåssläkten", men som sedan länge var bofast inom Wislanda s:n eller pastorat, för vilken orsaks skull den även benämnts "Vislandasläkten".

Namnet är också slutligen taget efter sistn. s:n, sedansärskilda medlemmar av släkten likväl förut kallats sig Almosius, Bocheeus och Wiselius.

Släktnamnets tyska stavningssätt infördes av en släktmedlem, som hade studerat i Wittenberg och Rostock; och blev det sedemera följt vid bildandet av namn för några andra släkter, dels befryndade med denna,dels utgångna från samma Vislanda, såsom Wieselgren, Wieselqvist och Wieslander, varförutom det förosakat att sin namnes Vislanda länge skrivits (även offentligt) Wiesl.

Wieselenska släkten har, såsom varande stamsläkt på mödenet för en mängd småländska och andrasläkter, synnerligast prästers, fridenshull, oegentt. nog, blivit kallad Växiö stifts, ja tom hela Sveriges största prästsläkt. (Värmlandssläkt dock större (1875 över 7 500 personer)).

Den har en tid ansets helt utslocknad, oaktat dess nuvarande medlemmar alltjämnt begagnat det gamla släktnamnet Wiesel; men kommer sig detta förmodligen därav att de numera återgått till sina äldsta förfäders stånd och således s.a.s. försvunnit bland massan av folket.

För icke längesedan uppdagades det dock att släkten ännu är levande. Denna fordom så mäktiga släkt, vars kända medlemmar ständigt varit bosatta innom fäderneprovinsen Småland, är fortfarande boende därstädes och levde 1875 allasamman såsom jordbrukare på hemmanet Getaboda i O-gunnaryds s:n, i närheten av släktens båda stamsoknar : Wisestad och Wislanda.

Samuel Wiesel, son av Elias Wiesel född 27/6 1699 i Wislanda prästgård; i Växiö skola 1705; Stud i Lund 1716, Kallad till sin faders adjunkt i Vislanda och Bläd 1718, prästvigd samma år. Kyrkoherde i nämnda pastorat 1726, efter faderns nedläggande av pastorsämbetet, därtill enhälligt kalladav församlingsborna och försedd med konsistorii fullmakt; Tihelärprost, eller, som hans bror Anders högdraget kallar honom, "skrytprost" 1760.

Död 26/3 1773 i Vislanda prästgård och ligger, jämnte sin hustru, begraven i förutnämnda prästgrav, varefter de vore de sista som dit nedsattes.

Var, liksom andra av släkten, ovanligt reslig, och ville för den skull Carl xII, vars uppmärksamhet han ådrog sig i Lund, ha honom till knekt, men det förekom av fadern, i det han, i hemlighetunderrättad härom eftuskickade honom och llagade så att han, ehuru blott 18 år blev vigd till präst; hade som pastor i Vislanda och Bläd. under faderns livstid endast ink. av sistu socken; emottog efer faderns dödprästgården som den stod, med husgeråd och allt, viket husg. från farfaderns tid gått från man till man, samt bibehöll det också oförändrat under sin levnad vadan hans hus betraktades nästan som ett överjordiskt Herenlenum??, och må bland husgeråds. endast nämnas det abysinska hornet, ett silverbeslaget dryckeshorn, som vid arvsskiftet inte tillföll någon särskild av döttrarna eller deras män, utan alla gemensamnt och innehavdes av var och en av dem 1 år i sänder samnt var sålunda längeen föien.pkt??? mellan avkomlingarna, och vilket horn slutligen stannade hos Samuel Wiesel en måg, prosten Wieselgren i Lenhofda, efter vars död det ägdes först av hans måg, prosten Johan Engstrand den äldre, och sedan av dennes brorson och måg, prosten J. E den yngre, båda också i Lenhovda, samt skänktes 1867 till Smålands Museum i Växiö av den sistnämndes son, komminister Johan Gustaf E. i Torpa; Se även boken Samuel Ödman, Hågkomster, Erik Gustaf Geijer, Minnen, Prisma förlag.

Gifte och barn

Gift 1720-11-01 i Södra Ljunga (G) Vigdes den 1/11 1720 i Stora Ljunga prästgård med dåvarande pastorsadjunkten, sedan prosten och kyrkoherden i Vislanda Samuel Wiesel, som var född i Vislanda den 27/6 1699 och avled därstädes den 26/3 1773.

Hade 9 barn, de brömda Vislandadöttrarna, som samtliga blevo gifta.

Samuel Wiesel och hans hustru äro begravda i den gamla prästgrave under sakristian i Vislanda kyrka. (Se Anrep, Svenska släktboken, 3:119,120).

Maria Margareta Bengtsdotter Littorin.

Född 1697-03-09 i Södra Ljunga (G). [2]
Döpt 1697-03-09 i Södra Ljunga.
Död 1774-04-27 i Vislanda (G).

Anna Christina Wiesel.

Född 1721 i Vislanda (G).
Död 1721.
Begravd 1721-11-19 i Vislanda.


Anna Dorothea Wiesel.

Född 1722-10-14 i Vislanda (G).
Död 1791-12-24 i Vislanda (G).


Christina Wiesel.

Född 1724 i Vislanda (G).
Död 1795-02-01 i Lenhovda (G).


Margaretha Wiesel.

Född 1727-08-20 i Agunnaryd (G).
Död 1805-05-20 i Agunnaryd (G).
Begravd 1805-05-20 i Agunnaryd (G).


Catharina Wiesel.

Född 1729-01-14.
Död 1782-11-21 i Hjälmseryd (F).
Begravd i Hjelmseryds gamla kyrka.


Helena Wiesel.

Född 1729-01-14.
Död 1814-02-25 i Växjö.
Begravd i Växjö nya kyrkogård.


Sophia Wiesel.

Född 1732-02-01.
Död 1799-04-22 i Lenhovda (G).


Ulrika Wiesel.

Född 1735-09-21.
Död 1824-05-23 i Sköldstad i Quenneberga s:n.


Sara Wiesel.

Född 1737-11-21 i Vislanda (G).
Död 1738 i Vislanda (G).
Begravd 1738-05-09 i Vislanda (G).
Källor

  1. Samuel Ödman, Hågkomster, Prisma
  2. Småländska herdaminnen

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

HTMLmall 1b 150602/Fadren Framställd 2015-06-02 med hjälp av Disgen version 8.2d.

PUL och Sekretess

Då denna hemsida innehåller information om personer som omfattas av PUL och Lagen om Sekretessuppgifter så gäller nedanstående.

Sekretessuppgifter gäller avlidna och levande personer. För sekretessuppgifter, gäller att känsligt och stötande material inte skall visas för personer.

PUL gäller endast levande personer. Godkännande från levande personer skall sökas för publicering av personuppgifter. Enligt paragraf 13 i PUL så är det känsligt eller stötande material i personuppgifter som inte skall visas.

Vi hanterar sekretessuppgifter och PUL på dessa sidor enligt följande

Vi har inte med uppgifter som kan räknas som stötande eller känsligt.

I möjligaste mån så har vi kontaktat levande personer för godkännande av information i släktträdet enligt PUL.

Skulle det finnas någon information som kan uppfattas stötande eller känsligt enligt nedan eller att Ni inte kontaktats om PUL och uppgifter i släktträdet, kontakta oss för att få informationen redigerad.

×

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies (kakor). Enligt lagen elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Den här webbplatsen använder Google Analytics för att få en inblick i hur våra besökare använder vår site och för att i förlängningen kunna förbättra den. Detta ger upphov till en cookie.

Den här webbplatsen använder även cookies för att hålla reda på inloggning och sessionsinformation.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Notera dock att det kan innebära att funktioner på denna webbplats inte fungerar.

Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger.

×