Littorin, Hakon
1886-1960

Lantbrukare.
Född 1886-09-30 i Gällesnäsudds, Gestad (P).
Död 1960-12-05 i Norrköping. [1]

Hakon Littorin. Född 1886-09-30 i Gällesnäsudds, Gestad (P). Död 1960-12-05 i Norrköping. [1] Lantbrukare.

f Sven Bernhard Littorin. Född 1857-12-02 i Bjertorp. [2] Död 1933-06-21 i Göteborg. [3] Lantbrukare, kontorschef..

ff Sven Henrik (Henric) Littorin. Född 1833-12-19 i Kristianstad. [2] Död 1903-10-31 i Kristianstad. Godsägare.

fff Sven Littorin. Född 1796-11-24 i Jönköping. Död 1869-03-09 i Kristianstad.

ffm Sophia Vilhelmina Rylander. Född 1811-06-02 i Jönköping. Död 1875-03-09 i Kristianstad.

fm Bernhardina Elisabeth Kiökemeister. Född 1833-09-01 i Halmstad. [2] Död 1905-04-01 i Bjertorp. [2]

fmf Bernhard Kiökemeister. Såpfabrikör och hotellägare.

fmm Sara Elisabeth Wenström.

m Eva Maria Lovisa Carlberg. Född 1860-03-31 i Domkyrkoförs I Gbg (O). Död 1926-12-02 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [2]

mf Carl Rudolf Carlberg. Kammarskrivare.

 
 

mm Anna Lovisa Andersson.

mmf Andreas Andersson. Född ????-05-01. Död 1869-05-02. Hovrättskommisarie.

mmm Elsa Larsdotter. Född 1799. Död 1871-04-02.

Levnadsbeskrivning

Hakon Littorin, son av Sven Bernhard.

Föddes den 30 september 1886 på Gällenäsudde (gård) i Gestad s:n på Dal.

Erhöll sin första undervisning avi hemmet av modern. Efter flyttningen till Göteborg 1896 gick Hakon först i en förberedande skola därstädes, varefter han på hösten 1898 inskrevs i 1:a klassen vid Majornas 5 - klassiga elementarlärocerk, varifrån han på hösten 1900 övergick till 3:e klassen vid Göteborgs Realläroverk, där han avlade studentexamen våren 1907.

Blev på sommaen 1907 reservofficervolontär vid Göta arteleriregemente och utnämndes till underlöjtnant i regementets reserv år 1909. Blev löjtnant 1915 och kapten 1928.

På somrarna under skoltiden samt efter studentexamen och militärtjänsten var han lantbrukselev på Bjertorp, Stensjöholm i Kronobergsl län och på Afverby i Örebro län, samt praktiserade även en tid i skogshushållningen i kronoparken Granvik i Skaraborgs län. Genomgick Alnarps Lantbruksinstitut 1908 - 1910 samt var sedan lärare och inspektor vid Västraby Lantbruksskola vid Löberöd1910 - 1912. År 1912 - 1914 var Hakon förste inspektor på Rittergut Schwintsch invid Danzig i Ostpreussen.

Då världskriget utbröt i augusti 1914 höll Hakon just på med fullgörandet av en tjänstgöringsperiod vid sitt regemente. Då nu i alla fall kriget hindrade honom att fara tillbaka så begärde och erhöll han upprepade kommenderingar vid regementet, s.k. krigstjänstgöring, och var sysselsatt härmed till dess han år 1916 blev inspektor på Stora Bjurums egendom nära Falköping, där han kvarstannade till år 1922. Lantbruksstudier i Fristaten Danzig 1922. Han hade nämligen bestämt sig för att bli sin egen och under år 1922 besåg han nu egendomar i olika delar av landet för att få tag i en lämplig sådan samt bestämde sig slutligen för att arrenderafideikommisset Sörby i Varvs s:n i Östergötland. (Här har Sam Johansson (Littorin) spelat en stor roll).

Eklaterade på hösten 24/10 1922 sin förlovning med fråken Ester (Hanne) Wedel-Larsen, född 10/8 1901, dotter till lantbrukare Carl E.T. Larsen, född 1871, död 1920, och hans maka Mathilda Wendel-Larsen, född 1876. Svärföräldrarna hade tidigare haft ett lantbruk beläget mellan Skänninge och sjön Tåkern.

Hakon tillträdde arrendet av Sörby den 14 mars 1923 och den 31 mars firade han i all stillhet bröllop med sin Ester. De vigdes i Vadstena klosterkyrka.

På Sörby skapade han en avelsbesättning inom SRB som genom gårdens namn blev lika känd i avelskretsar som bland lantbrukare i allmänhet. Han var även kunnig växtodlare, speciellt fröodlare. Sålunda blev hans koflock den högst poängterade vid lantbruksmötet i Skänninge 1929.

Vid lantbruksutställningen på Axvall i juni 1935 var Hakon ordinarie medlem av prisnämnden för nötboskap, likaså i Norrköping, 1937 och Eskilstuna 1939.

Läsåret 1931 - 1932 var han tillförordnad föreståndare vid Lantbruksskolan i Klagstorp i Västergötland.

Hakon har även i viss mån ägnat sig åt kommunala värv i Var.

1949 arrenderade Hakon Klinga Gård, Norrköping och överlät den 14/3 1959 arrendet på sönerna Karl-Hakon och Bengt-Göran.

Han var under en följd av år ordförande i länets hushållningssällskaps husdjurskommitté och i styrelsen för länets centrala kontrollförening, samt ledamot av styrelsen för Östergötlands fröodlareförening. Mångårig ledamot av Avelsföreningen för SRB:s styrelse och förvaltningsutskott.

Hakon avled på Klinga den 5/12 1960.
Meritförteckning för Hakon Littorin

Studentexamen 1907.
Karlberg 1909.
Agronomexamen 1910.
Lärare och inspektor vid Vestraby lantbruksskola 1910 - 1912.
Utnämndes till underlöjtnant 1909, löjtnat år 1915 och år 1928 till kapten i Göta Artilleriregementes reserv.
1:e inspektor på Rittergut Schwintsch invid Danzig i Ostpreussen 1910 - 1914, 600 tunnland.
Tjänstgjorde vid sitt regemente under åren 1914 och 1915.
Inspektor å Stora Bjurum i Västergötland 1916 - 1922.
Lantbruksstudier i Fristaten Danzig 1922.
Arrende Sörby gård Varvs socken den 14 mars 1923.

Diverse uppdrag.

1:e orförande i Foss valnämnd 1936 - 1938.
Kommunalfullmäktig i Varvs kommun sedan 1938.
Revisor i kommunens samtliga kassor till 1938.
-"- för kyrkans och skolans kassori Varv och Styra.
.". i Östergötlands lantmannaskola i Höje till 1942.
-"- i Bjärka Säby lantbruksskola sedan 1942.
-"- i Polisdirektionen för Aska Södra i Dals härads polisförband sedan 1942.
Ordförande i Varv-Styra hushållningskrets 1923 - 1941.
V.ordförande i Aska med Motala stad hushållningsgille 1928 - 1937.
Ledamot, kassör och v.ordförande i ASka vägdistrikt sean omorganisationen 1936.
Vikarierande föreståndare för Klagstorps lantbruksskola läsåret 1931 - 1932.
Prisdomare å nöt å utställningen i Axvall 1935, Norrköping 1937 och Eskilstuna 1939.
Suppleant i arbetsutskottet för distriktsutställningen i Norrköping 1942.
Av lantbruksstyrelsen tillsatt ledamot i värderingsnämnd för smittsamma husdjurssjukdomar inom Östergötland sedan 1937.
V.ordförande i Linköpingsstifts II boställsdistrikt sedan 1939.
Ledamot i "Nämnden om jämkning av arrendea i vissa fall" för Östergötlands län sedan 1942.
Ordförande (under krigsåren v.ordförande) i "Kontrollföreningarnas riksförbund" sedan dess bildande 1938.
1939 av lantbruksstyrelsen tillsatt som sakkunning i kommitté för kontrollverksamhetens organisation och utveckling.
Ledamot i avelsföreningens för SRB styrelse sedan 1935 och förvaltningsutskott sedan 1939.
Suppleant för urvalsnämnd för SRB inom Östergötlands län sedan 1928.
Suppleant för bisigtningsmannen för tjurföreningsverksamheten inom Östergötlands län sedan 1940.
Ordförande i SRB - föreningens Östgötadistrikt sedan 1938.
Ledamot i hushållningssällskapets husdjurskommitté sedan 1933.
Ledamot (sedan 1942 ordförande) i styrelsen för Östergötlands läns Centrala kontrollförening sedan dess bildande 1937.


Gifte och barn

Gift 1923-03-31 i Vadstena (E) [2] Eklaterade på hösten 24/10 1922 sin förlovning med fråken Ester Hanne Wedel-Larsen, född 10/8 1901, dotter till lantbrukare Carl E.T. Larsen, född 1871, död 1920, och hans maka Mathilda Wendel-Larsen, född 1876.

Vigsel i Vadstena klosterkyrka

Ester Hanne Wedel-Larsen.

Född 1901-08-10.
Död 1989.

(Karl) Carl-Hakon Littorin.

Arendator.
Född 1924-03-10 i Sörby, Varv och Styra (E). [1]


Bengt-Göran Littorin.

Lantmästare.
Född 1929-12-11 i Sörby, Varv och Styra (E).
Källor

  1. Muntligt
  2. Pappas efterforskningar
  3. Dödsannons

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

HTMLmall 1b 150602/Fadren Framställd 2015-06-02 med hjälp av Disgen version 8.2d.

PUL och Sekretess

Då denna hemsida innehåller information om personer som omfattas av PUL och Lagen om Sekretessuppgifter så gäller nedanstående.

Sekretessuppgifter gäller avlidna och levande personer. För sekretessuppgifter, gäller att känsligt och stötande material inte skall visas för personer.

PUL gäller endast levande personer. Godkännande från levande personer skall sökas för publicering av personuppgifter. Enligt paragraf 13 i PUL så är det känsligt eller stötande material i personuppgifter som inte skall visas.

Vi hanterar sekretessuppgifter och PUL på dessa sidor enligt följande

Vi har inte med uppgifter som kan räknas som stötande eller känsligt.

I möjligaste mån så har vi kontaktat levande personer för godkännande av information i släktträdet enligt PUL.

Skulle det finnas någon information som kan uppfattas stötande eller känsligt enligt nedan eller att Ni inte kontaktats om PUL och uppgifter i släktträdet, kontakta oss för att få informationen redigerad.

×

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies (kakor). Enligt lagen elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Den här webbplatsen använder Google Analytics för att få en inblick i hur våra besökare använder vår site och för att i förlängningen kunna förbättra den. Detta ger upphov till en cookie.

Den här webbplatsen använder även cookies för att hålla reda på inloggning och sessionsinformation.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Notera dock att det kan innebära att funktioner på denna webbplats inte fungerar.

Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger.

×