Littorin, Sven Bernhard
1857-1933

Lantbrukare, kontorschef..
Född 1857-12-02 i Bjertorp. [1]
Död 1933-06-21 i Göteborg. [2]

Sven Bernhard Littorin. Född 1857-12-02 i Bjertorp. [1] Död 1933-06-21 i Göteborg. [2] Lantbrukare, kontorschef..

f Sven Henrik (Henric) Littorin. Född 1833-12-19 i Kristianstad. [1] Död 1903-10-31 i Kristianstad. Godsägare.

ff Sven Littorin. Född 1796-11-24 i Jönköping. Död 1869-03-09 i Kristianstad.

fff Sven Littorin. Född 1761-02-20 i Berga (G). Död 1833-03-06 i Kristianstad. Tygvaktare.

ffm Beata Sophia Hägg. Född 1773-03-29 i Jönköping. Död 1851-09-18 i Kristianstad.

fm Sophia Vilhelmina Rylander. Född 1811-06-02 i Jönköping. Död 1875-03-09 i Kristianstad.

fmf Nils Gustaf Rylander. Urmakare.

fmm Ulrica Gustafva Hägg.

m Bernhardina Elisabeth Kiökemeister. Född 1833-09-01 i Halmstad. [1] Död 1905-04-01 i Bjertorp. [1]

mf Bernhard Kiökemeister. Såpfabrikör och hotellägare.

 
 

mm Sara Elisabeth Wenström.

 
 

Levnadsbeskrivning

Sven Bernhard Littorin, son av Sven Henrik.

Föddes den 2/12 1857 på Bjertorps egendom. Genomgick 5 klasser i Kristianstads elementarläroverk. Avgick därifrån våren 1874 med betyg från 5: e klassen. Han bodde under skoltiden i Kristianstad hos sin farmor.

Sven Bernhard berättade sedemera för sin son, att han önskat gå till sjöss, men p.g.a. föräldrarnas stora motstånd blev detta ej av, utan blev han hösten 1874 inskriven som elev vid Chalmerska slöjdskolans lägre avdelning, som han genomgick under läsåren 1874 / 75 och 1875 / 76, varefter han blev uppflyttad till högre avdelningen och genomgick första årskursen (H1) under under läsåret 1876 / 77. Lämnade sedan Chalmers för att bli lantbrukare istället. Vid denna tid var det endast två årskurser i högre avdelningen, varför det säkerligen varit klokare att offra ett år till därstädes.

Vistades nu en tid på Bjertorp, varunder han även fullgjorde sin värnplikt på Axvalla hed sommaren 1878. Blev sedan lantbrukselev på Klevs egendom i Halland (mellan Varberg och Falkenberg), där han kvarstannade till hösten 1880, då han inträdde som elev vid dir. J.V.Wulffs lantbruksskola i Trelleborg, vilken skola han genomgick läsåret 1880 / 81. Denna skola hade på sin tid ett mycket gott anseende.

I slutet av år 1881 eller början av 1882 inköpte hans far åt honom egendomen Gällenäs udde i Gestad s:n på Dal. Gården, som liger vid Vänern c:a 2 mil från Vänersborg, var tämligen vanskött vid tillträdet; dåliga diken, etc. Husen voro delvis mycket bristfälliga. Någon vidare god jord var det heller ej och till på köpet lågo ägorna ganska spridda, vilket ej heller var till fördel. Gårdens storlek var c:a ?? tunnland öppen jord.

Det var egentligen ganska egendomligt, att Sven Henrik Littorin, som ju ansågs vara erfaren jordbrukare valde en sådan gård till sin äldste son, så mkt mer som han något tidigare eller 1877 övertog broderns egendom Stora Halla och innehade denna några år. Sven Bernhard skulle ju kunnat få denna gård omhand istället.

Stora Halla var en god gård och dessutom belägen nära Bjertorp, så att han kunnat bistå sin son med råd och dåd bra mkt lättare och effektivare.

Stora Halla övertogs sedan av en systerson till Sven Henrik (Ivar Carlheim-Gyllensköld). Men det är ju möjligt att ekonomiska hänsyn här spelade in, i det att givetvis det erfordrades ett avsevärt kapital för att inlösa systrarnas andel i Stora Halla, och att Sven Henrik ej hade detta kapital tillgängligt vid denna tid.

Sven Bernhard tillträdde Gällenäsudde den 14 mars 1882.

Tiderna för lantbruk voro ej särdeles lysande under 1880- och 1890 talen, och så därtill kom, att gården tarvade mycket arbete med ty åtföljande kostnaer för att komma i skick, så gick det inte riktigt bra ihop ekonomiskt sett.

Sven Bernhard lämnade Gällenäsudde våren 1892.

Under åren 1892 - 1900 arrenderade han egendomen "Kvänums herregård" i Kvänums s:n, Skaraborgs län. Gårdens storlek var c:a 200 tunnland.

Familjen flyttade år 1896 på sommaren till Göteborg för barnens skolgång, och år 1900 flyttade även Sven Bernhard till Göteborg, där han antagit plats hos målarfirman C.Rusch & Son samt blev några år senare kontorschef i Oskar Bäcksins kemikalieaffär i Göteborg, där han kvarstannade till den 31/12 1918.

Sysslade sedan till omkring 1925 med div. agenturaffärer.

Gift i Göteborgs domkyrkoförsamling den 6 juni 1883 med Eva Maria Lovisa Carlberg, född därstädes den 31/3 1860, dotter till kammarskrivare Carl Rudolf Cartlberg och Anna Lovisa Andersson.

Fru Eva Littorin avled den 2/12 1926. Begravd på kyrkogården vid Redbergslid i sin farbroders familjegrav där även sonen Knut Einar är begravd.

Hemmet sammanhölls som förut i det att dottern Signe, som redan sedan många år bott hemma, åtog sig att sköta om hemmet vid sidan av sin tjänst. Detta visade sig dock bliva allt för mycket för henne och hotade att helt nedbryta hennes krafter, varför hemmet upplöstes hösten 1928.

Det blev så ordnat, att Sven Bernhard bosatte sig hos sin i Göteborg boende sväson, dir. Max Andell. Han vistades dock ofta hos sin bror Knut på Bjertorp samt hos sonen Hakon på Sörby, hos vilken han ofta brukade tillbringa somrarna.

Sven Bernhard avled den 21 juni 1933 efter en längre tids sjukdom. Begravd i Redbergslid (efter eldbegängelse) i samma grav som sin hustru.

Gifte och barn

Gift 1883-06-06 i Domkyrkoförs I Gbg (O) [1]

Eva Maria Lovisa Carlberg.

Född 1860-03-31 i Domkyrkoförs I Gbg (O).
Död 1926-12-02 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [1]
Begravd i Redbergslid.

Sven Littorin.

Civilingenjör skeppsbyggnad.
Född 1884-04-01 i Gällesnäsudds, Gestad (P). [3]
Död 1972-08-21 i Höör (M). [4]
Begravd 1968-11-16 i Höör (M). [5]


Signe Littorin.

Kontorist.
Född 1885-08-06 i Gestad (P).
Död 1967-10-26.


Hakon Littorin.

Lantbrukare.
Född 1886-09-30 i Gällesnäsudds, Gestad (P).
Död 1960-12-05 i Norrköping. [6]


Thore (Tore) Littorin.

Kontorist.
Född 1888-08-19 i Gällesnäsudds, Gestad (P). [6]
Död 1966-04-05 i Hallsberg (T). [6]


Anna Bernhardina Littorin.

Telegrafist.
Född 1894-04-27 i Kvänum (R). [6]
Död 1970-01-07 i Göteborg. [6]


Knut Einar Littorin.

Född i Göteborg.
Död 1903 i Göteborg.


Sten Einar Littorin.

Född 1904-06-14 i Domkyrkoförs I Gbg (O). [6]
Död 1978-10-03 i Vendelsö. [6]
Begravd i Österhaninge kyrka. [6]
Källor

  1. Pappas efterforskningar
  2. Dödsannons
  3. Farfars egna anteckningar
  4. Bengt Henrik "Palla" Littorin
  5. Gravbrev
  6. Muntligt

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

HTMLmall 1b 150602/Fadren Framställd 2015-06-02 med hjälp av Disgen version 8.2d.

PUL och Sekretess

Då denna hemsida innehåller information om personer som omfattas av PUL och Lagen om Sekretessuppgifter så gäller nedanstående.

Sekretessuppgifter gäller avlidna och levande personer. För sekretessuppgifter, gäller att känsligt och stötande material inte skall visas för personer.

PUL gäller endast levande personer. Godkännande från levande personer skall sökas för publicering av personuppgifter. Enligt paragraf 13 i PUL så är det känsligt eller stötande material i personuppgifter som inte skall visas.

Vi hanterar sekretessuppgifter och PUL på dessa sidor enligt följande

Vi har inte med uppgifter som kan räknas som stötande eller känsligt.

I möjligaste mån så har vi kontaktat levande personer för godkännande av information i släktträdet enligt PUL.

Skulle det finnas någon information som kan uppfattas stötande eller känsligt enligt nedan eller att Ni inte kontaktats om PUL och uppgifter i släktträdet, kontakta oss för att få informationen redigerad.

×

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies (kakor). Enligt lagen elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Den här webbplatsen använder Google Analytics för att få en inblick i hur våra besökare använder vår site och för att i förlängningen kunna förbättra den. Detta ger upphov till en cookie.

Den här webbplatsen använder även cookies för att hålla reda på inloggning och sessionsinformation.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Notera dock att det kan innebära att funktioner på denna webbplats inte fungerar.

Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger.

×