Littorin, Sven Henrik (Henric)
1833-1903

Godsägare.
Född 1833-12-19 i Kristianstad. [1]
Död 1903-10-31 i Kristianstad.

Sven Henrik (Henric) Littorin. Född 1833-12-19 i Kristianstad. [1] Död 1903-10-31 i Kristianstad. Godsägare.

f Sven Littorin. Född 1796-11-24 i Jönköping. Död 1869-03-09 i Kristianstad.

ff Sven Littorin. Född 1761-02-20 i Berga (G). Död 1833-03-06 i Kristianstad. Tygvaktare.

fff Abraham Bengtsson Littorin. Född 1704-10-04 i Södra Ljunga (G). [2] Död 1769-11-29 i Berga (G). Komminister i Berga..

ffm Sara Brita Svensdotter Fagraea. Född 1723 i Berga (G). Död 1764-12-23 i Berga (G).

fm Beata Sophia Hägg. Född 1773-03-29 i Jönköping. Död 1851-09-18 i Kristianstad.

fmf Ludvig Hägg. Buntmakare.

fmm Ulrika Lindahl.

m Sophia Vilhelmina Rylander. Född 1811-06-02 i Jönköping. Död 1875-03-09 i Kristianstad.

mf Nils Gustaf Rylander. Urmakare.

 
 

mm Ulrica Gustafva Hägg.

 
 

Levnadsbeskrivning

Såsom belysande för denna tid meddelas här följande fadderförteckning, som är hämtad ur en gamal familjebibel på Bjertorp, Västergötland.
Sven Henrik Littorin föddes i Kristianstad den 19/12 1833.

Erhöll undervisning i Kristianstad skola och utbildade sig därefter till lantbrukare, dels i Sverige, dels under flera år i Skottland.

År 1856 - han var då 22 år gammal - inköpte han egendomen Bjertorp i Fyrunga s:n, Skaraborgs län. Gården, ca. 400 tunland, ligger på själva västgötaslätten strax intill Stora Hovs station vid Västgötabanan och ca. 1 mil från Vara köping.

Sven Henrik bosatte sig här år 1856. Under åren 1862 - 1864 var han även tidvis bosatt på gården Öllestorp i Skåne, som han skötte för faderns räkning.

Han var under många år kommunalordförande i Fyrunga s:n, ordförande i taxeringsnämnden mm. Valdes av Skaraborgs läns landsting till ledamot i riksagens första kammare 1877 och bevistade som sådan 1878 och 1879 års riksdagar.

Utnämndes på äldre dagar (omkring år 1900) till riddare av Vasaorden. Innehade efter broderns död (Johan Emil) en kortare tid även egendomen Stora Halla.

Sven Henrik var en duktig lantbrukare och han nedlade mycket arbete på att få sin gård i möjligast gott skick. Sålunda försågs efter hand hela gården med täckdiken, åkrarna rensades från sten och vägarna sattes i mycket gott skick. Bjertorp ansågs också som en mönstergård. Jormånen är god, varför det kunde löna sig att nedlägga kapital i förbättringen på gården.

Då Sven Henrik tillträdde gården var en del av byggnaderna i mycket dåligt skick, varför stall, ladugård och lador måste nybyggas ganska tidigt. Av de gamla byggnaderna kvarblev själva manbyggnaden med flyglarna samt magasinet. Under hans sista levnadsår, sedan sonen Knut köpt Bjertorp, revs den gamla ladugården, som till följd av den intensiva mjölkproduktionen befunnits för liten, och en ny, bredare och modernare byggdes på samma ställe där den gamla legat.

Samtidigt blev manbyggnaden försedd med en större veranda och inredningen på vinden omändrad. Han var utomordentligt intresserad av dessa omändringar och det hjälpte i betydande mån att hålla honom uppe under hans sista levnadsår.

Sven Henrik kom att intressera sig för samling av fåglar och hopbragte så småningom en ganska fullständig samling av skandinaviska fåglar och deras ägg. Fåglarna ha uppstoppats av och till stor del även skjutits av den kände zoologen och forskningsresanden Gustaf Isak Kolthoff, född 1845 i Sandhems s:n Skaraborgs län. Kolthoff, som blev konservator vid Uppsala universitets zoologiska museum år 1878, var en god vän till Sven Henrik.

I ett särskilt duvslag framme vid manbyggnaden fans det alltid en betydande mängd duvor av ett flertal raser och utseenden. Sven Henrik skötte, i synnerhet på äldre dagar, då han ej mera aktivt deltog i gårdens skötsel, personligen om duvorna och kände noga till var och en av dem.

Sven Henrik avled på Bjertorp den 31 oktober 1903 av strupkräfta, som han lidit av i några år.

Gifte sig i Kristianstad, 23 år gammal, den 7/11 1856 med Bernhardina Elisabeth Kiökemeister, född i staden Halmstad den 1/9 1833 - alltså 3 månader äldre än sin make - dotter av såpfabrikören och hotellägaren Bernhard Kiökemeister och hans hustru Sara Elisabeth Wenström.

Fru Littorin avled på Bjertorp den 1/4 1905 av magkräfta. Båda är begravda på Fyrunga kyrkogård jämte sina söner Karl Georg och Claes Arvid.


Gifte och barn

Gift 1856-11-07 i Kristianstad

Bernhardina Elisabeth Kiökemeister.

Född 1833-09-01 i Halmstad. [1]
Död 1905-04-01 i Bjertorp. [1]
Begravd i Fyrunga kyrkogård. [1]

Sven Bernhard Littorin.

Lantbrukare, kontorschef..
Född 1857-12-02 i Bjertorp. [1]
Död 1933-06-21 i Göteborg. [3]


Anna Sophia Vilhelmina Littorin.

Född 1859-05-26 i Bjertorp. [1]
Död i Bollstanäs / Rotebro.


Knut Henrik Littorin.

Direktör, Konsul.
Född 1861-09-16 i Bjertorp. [1]
Död 1939-10-02 i Bjertorp. [3]
Begravd 1939-10-07 i Fyrunga Kyrka. [3]


Sten Erhard Littorin.

Sjökapten, Lantbrukare.
Född 1863-09-01 i Öllestorp, Skåne. [1]
Död 1919-03-09 i Gåsö, Bohuslän. [1]


Carl Georg Littorin.

Född 1865-06-26 i Bjertorp. [1]
Död 1875-11-13 i Bjertorp. [1]


Claes Arvid Littorin.

Född 1866-07-27 i Bjertorp. [1]
Död 1872-12-15 i Bjertorp. [1]


Ida Bernhardina Littorin.

Född 1871-05-27 i Bjertorp. [1]
Död 1943-10-30 i Göteborg. [3]
Källor

  1. Pappas efterforskningar
  2. Småländska herdaminnen
  3. Dödsannons

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

HTMLmall 1b 150602/Fadren Framställd 2015-06-02 med hjälp av Disgen version 8.2d.

PUL och Sekretess

Då denna hemsida innehåller information om personer som omfattas av PUL och Lagen om Sekretessuppgifter så gäller nedanstående.

Sekretessuppgifter gäller avlidna och levande personer. För sekretessuppgifter, gäller att känsligt och stötande material inte skall visas för personer.

PUL gäller endast levande personer. Godkännande från levande personer skall sökas för publicering av personuppgifter. Enligt paragraf 13 i PUL så är det känsligt eller stötande material i personuppgifter som inte skall visas.

Vi hanterar sekretessuppgifter och PUL på dessa sidor enligt följande

Vi har inte med uppgifter som kan räknas som stötande eller känsligt.

I möjligaste mån så har vi kontaktat levande personer för godkännande av information i släktträdet enligt PUL.

Skulle det finnas någon information som kan uppfattas stötande eller känsligt enligt nedan eller att Ni inte kontaktats om PUL och uppgifter i släktträdet, kontakta oss för att få informationen redigerad.

×

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies (kakor). Enligt lagen elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Den här webbplatsen använder Google Analytics för att få en inblick i hur våra besökare använder vår site och för att i förlängningen kunna förbättra den. Detta ger upphov till en cookie.

Den här webbplatsen använder även cookies för att hålla reda på inloggning och sessionsinformation.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Notera dock att det kan innebära att funktioner på denna webbplats inte fungerar.

Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger.

×